แนวข้อสอบ พนักงานอาลักษณ์ สำนักเลขานายกรัฐมนตรี (พร้อมเฉลย)

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : แนวข้อสอบ พนักงานอาลักษณ์ สำนักเลขานายกรัฐมนตรี (พร้อมเฉลย)


แนวข้อสอบ พนักงานอาลักษณ์ สำนักเลขานายกรัฐมนตรี (พร้อมเฉลย)

รายละเอียดสินค้า

แนวข้อสอบ พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี?
? สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560?
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560?
? พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม?
? แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม?
? พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
? แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539?
? พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540?
? แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540?
?พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546?
? แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548?
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
? ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544?
? แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544?
- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548?
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548?
? สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี?
? สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 ? 2564)
- สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา?
? ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานะการณ์ปัจจุบัน?
?เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
-----------------------------------------------------------
(1). ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 395 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)?
(2). หนังสือ ราคา 585 บาทส่ง EMS ทาง Kerry (รวมค่าจัดส่งแล้ว)?
ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาสาขาตลาดหายโศรก
ธนาคารไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 546-2-58862-8 สาขาเสลภูมิ
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 536-7-06252-7 สาขาศาลากลางร้อยเอ็ด
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329-2-53424-7 สาขาเทวาภิบาล
ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน
------------------------------------------------------------------

?
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ?

โทร :0973065060?

ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ)?

e-mail : nidnoi31.31052524@gmail.com
?
585 บาท

ข้อมูลประกาศ

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม