คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560


สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ? ?

ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ.?2560-2564) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.?2550 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหา

ทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

การพัฒนาศักยภาพสตรี? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

??????????เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี? ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม? (ฉบับที่?2) ชุดที่ 1. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

??????????เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี? ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม? (ฉบับที่?2) ชุดที่ 2. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

????????เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี? ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม? (ฉบับที่?2) ชุดที่ 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

??????????เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.?2547 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ

วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย???????????????????????????????????????????????????????

??????????แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

??????????แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

??????????แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

??????????เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม? ? ? ? ? ??

270 บาท

ข้อมูลประกาศ

  • เลขที่ประกาศ : 11052325
  • หมวดหมู่ : อื่นๆ
  • ประเภทประกาศ : ขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • อัพเดทล่าสุด : 15 มิ.ย. 2560 15:36 น.
  • ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
  • ผู้เข้าชม : 56 ครั้ง
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

สินค้าแนะนำ