ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-นาริตะ by Delta Airlines ราคา 12,500 บาท (รวมภาษีแล้ว)

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-นาริตะ by Delta Airlines ราคา 12,500 บาท (รวมภาษีแล้ว)


เดินเดินทาง  2558
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-นาริตะ by Delta Airlines ราคา 12,500 บาท (รวมภาษีแล้ว) 
 
 
*** เดินทางไป-กลับภายใน 30 ตุลาคม 2016
 
*** ตั๋ว 1 เดือน
 
*** ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-5130037-39 ต่อ 103 /086-3321257/088-2891288
ที่ตั้งสินค้า
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-นาริตะ by Delta Airlines ราคา 12,500 บาท (รวมภาษีแล้ว) 
 
 
*** เดินทางไป-กลับภายใน 30 ตุลาคม 2016
 
*** ตั๋ว 1 เดือน
 
*** ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-5130037-39 ต่อ 103 /086-3321257/088-2891288
ที่ตั้งสินค้า
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-นาริตะ by Delta Airlines ราคา 12,500 บาท (รวมภาษีแล้ว) 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภูเขาไฟฟูจิ
 
*** เดินทางไป-กลับภายใน 30 ตุลาคม 2016
 
*** ตั๋ว 1 เดือน
 
*** ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-5130037-39 ต่อ 103 /086-3321257/088-2891288
ที่ตั้งสินค้า
 
*** Not include tax & fuel surchargeSummer Hot Picks to Europe by Airfrance & KLM ราคาเริ่มต้น 9,160 บาท
 
 
*** ออกตั๋วภายใน 18 May – 03 Jun 2016
 
*** เดินทางภายใน 01 Jun - 31 Oct 2016
 
*** Ticket   3 months
 
*** Not include tax & fuel surcharge
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5130037-39 / 086-3321257 / 088-2891288Hello Kitty Island-Teddy Bear Safari-น้ำตกซอนเจยอน-พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc-Aqua Planet 4 Days 2 Nights  
 
## เกาะเชจู-HELLO KITTY ISLAND–พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc–ล่องเรือชมทะเล–วัดซันบังซา–น้ำตกชอนจียอน
## ยอดเขาซองซานอิลจุลบง – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ศูนย์น้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – SUMOKWON THEME PARK - ร้านเครื่องสำอางค์
## ศูนย์โสม – ศูนย์สมันไพร – ซุเปอร์มาร์เก็ต – Lotte Duty Free –ดาวทาวน์เมืองเชจู 
 
เดินทาง : 1-30 พฤศจิกายน 2558  ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5130037-39 / 086-3321257 / 088-2891288Hello Kitty Island-Teddy Bear Safari-น้ำตกซอนเจยอน-พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc-Aqua Planet 4 Days 2 Nights  
 
## เกาะเชจู-HELLO KITTY ISLAND–พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc–ล่องเรือชมทะเล–วัดซันบังซา–น้ำตกชอนจียอน
## ยอดเขาซองซานอิลจุลบง – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ศูนย์น้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – SUMOKWON THEME PARK - ร้านเครื่องสำอางค์
## ศูนย์โสม – ศูนย์สมันไพร – ซุเปอร์มาร์เก็ต – Lotte Duty Free –ดาวทาวน์เมืองเชจู 
 
เดินทาง : 1-30 พฤศจิกายน 2558  ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5130037-39 / 086-3321257 / 088-2891288
Call  Center 02-5130037 ( Auto 6 lines )ทาง  2558
 
 
 
อัตราค่า บริการ  
 
 
 
 
กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่
 
(ห้องละ 2 ท่าน)
 
ท่านละ
 เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)
 
มีเตียงเสริม
 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)
 
ไม่มีเตียงเสริม
 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 พักท่านเดียว
 
เพิ่ม
 
25-27,27-29 มิถุนายน
 11,999.-
 11,999.-
 11,999.-
 1,500.-
 
4-6,9-11,11-13,16-18, 18-20,23-25,25-27กรกฎาคม
 11,999.-
 11,999.-
 11,999.-
 1,500.-
 
6-8,8-10,13-15,15-17,20-22,22-24,27-29,29-31สิงหาคม
 11,999.-
 11,999.-
 11,999.-
 1,500.-
 
3-5,5-7,10-12,12-14,17-19,20-22,24-26,26-28กันยายน
 11,999.-
 11,999.-
 11,999.-
 1,500.-
 
 
 
  
 
โปรแกรม การเดินทาง
 
 
 
 
 
 วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-เซินเจิ้น 
 
10:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู 6 สายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
 
12:10 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  CX704     
 
15:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพานรับกระเป๋า
 
เพื่อรอหัวหน้าทัวร์ นำทุกท่านออกทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
 
 
 
 วันที่สองของการเดินทาง เซินเจิ้น-จูไห่ ? ( เช้า / เที่ยง / เย็น ) 
 
 
 
- นำท่านเดินทางสู่จูไห่ โดยรถโค้ช (ประมาณ 3 ชั่วโมง) 
 
- ชมวัดไป่เหลียน หรือ วัดดอกบัวขาว
 
- ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน, ชมโรงงาน จิวเวอรี่
 
 
 
วันที่สามของการเดินทาง เซินเจิ้น-ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง-กรุเทพฯ ? ( เช้า / เที่ยง / - ) 
 
 
 
21:20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  CX617 
 
23:10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
  
Call  Center 02-5130037 ( Auto 6 lines )
12,500 บาท

ข้อมูลประกาศ

  • เลขที่ประกาศ : 10813675
  • หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น
  • ประเภทประกาศ : ขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • อัพเดทล่าสุด : 24 พ.ย. 2559 17:14 น.
  • ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
  • ผู้เข้าชม : 198 ครั้ง
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

สินค้าแนะนำ