ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น (Japan Rail Pass) 7 วัน ผู้ใหญ่ 8,335 บาท เด็ก 4,165 บาท

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น (Japan Rail Pass) 7 วัน ผู้ใหญ่ 8,335 บาท เด็ก 4,165 บาท


ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น (Japan Rail Pass) 
JR PASS หรือ Japan Rail Pass นั้นเป็นบัตรไว้ใช้ท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น สามารถนั่งได้ทั้งรถไฟ รถเมล์ และเรือ ทั้งหมดในเครือของ JR รวมไปถึงรถไฟที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อที่สุดชนิดหนึ่งในโลกคือ Shinkansen ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย บัตรนี้ไว้ใช้สำหรับคนต่างชาติเท่านั้น คนญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อได้ ชนิดที่ชาวญี่ปุ่นต้องอิจฉาไปตามๆกัน เพราะความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในการเดินทางถูกรวบรวมไว้ในบัตร JR Pass ใบเดียว 
รถไฟในเครือของเจอาร์ (JR Group) ถูกแบ่งออกตามภูมิภาคและเมืองสำคัญ เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในภูมิภาคที่ต่างๆกัน และแต่ละภูมิภาคก็จะมีบริษัทที่เป็นตัวแทนที่จะรับผิดชอบในส่วนต่างๆ คือ 
อย่างไรก็ดี การจำหน่ายประเภทตั๋วรถไฟของ JR Pass ไม่ได้ถูกแบ่งตามบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบ แต่แบ่งตามเส้นทางความนิยมของการเดินทาง เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ JR Rail pass แบบใช้เดินทางได้ทั่วทุุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น 

JR Pass ประเภทใช้ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น 
ประเภทตั๋ว 
ตั๋วธรรมดา (Ordinary) economy class 
7 วัน ผู้ใหญ่ 8,335 บาท เด็ก 4,165 บาท 
14 วัน ผู้ใหญ่ 13,280 บาท เด็ก 6,640 บาท 
21 วัน ผู้ใหญ่ 16,990 บาท เด็ก 8,495 บาท 

ประเภทตั๋ว 
ตั๋ว GREEN superior class 
7 วัน ผู้ใหญ่ 11,130 บาท เด็ก 5,565 บาท 
14 วัน ผู้ใหญ่ 18,020 บาท เด็ก 9,010 บาท 
21 วัน ผู้ใหญ่ 23,440 บาท เด็ก 11,720 บาท 

JR Hokkaido Rail Pass 
ตั๋วธรรมดา (Ordinary) economy class 
3 วัน ผู้ใหญ่ 16,500 เยน เด็ก 8,250 เยน 
5 วัน ผู้ใหญ่ 22,000 เยน เด็ก 11,000 เยน 
7 วัน ผู้ใหญ่ 24,000 เยน เด็ก 12,000 เยน 
Flexible 4 วัน ผู้ใหญ่ 22,000 เยน เด็ก 11,000 เยน 

JR West Rail Pass 
1 วัน ผู้ใหญ่ 2,200 เยน เด็ก 1,100 เยน 
2 วัน ผู้ใหญ่ 4,300 เยน เด็ก 2,150 เยน 
3 วัน ผู้ใหญ่ 5,300 เยน เด็ก 2,650 เยน 
4 วัน ผู้ใหญ่ 6,300 เยน เด็ก 3,150 เยน 
5 วัน (Kansai Wide Area) ผู้ใหญ่ 8,500 เยน เด็ก 4,250 เยน 

JR West Rail Pass 
4 วัน (San'in Okayama) ผู้ใหญ่ 4,500 เยน เด็ก 2,250 เยน 
4 วัน (Hokuriku Area) ผู้ใหญ่ 5,000 เยน เด็ก 2,500 เยน 
5 วัน (Hiroshima - Yamaguchi) ผู้ใหญ่ 11,000 เยน เด็ก 5,500 เยน 
5 วัน (Kansai - Hiroshima) ผู้ใหญ่ 13,000 เยน เด็ก 6,500 เยน 
7 วัน (Kansai - Hokuriku) ผู้ใหญ่ 15,000 เยน เด็ก 7,500 เยน 
7 วัน (Sanyo San'in) ผู้ใหญ่ 19,000 เยน เด็ก 9,500 เยน 

Tokaido - Sanyo Pass 
5 วัน ผู้ใหญ่ 35,000 เยน เด็ก 17,500 เยน 

Takayama-Hokuriku Pass 
5 วัน ผู้ใหญ่ 10,500 เยน เด็ก 5,250 เยน 

JR Kyushu Rail Pass 
3 วัน ผู้ใหญ่ 14,400 เยน เด็ก 7,200 เยน 
5 วัน ผู้ใหญ่ 17,490 เยน เด็ก 8,740 เยน 
North Kyushu 3 วัน ผู้ใหญ่ 7,200 เยน เด็ก 3,600 เยน 
North Kyushu 5 วัน ผู้ใหญ่ 9,260 เยน เด็ก 4,630 เยน 

** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR Rail Pass 
- ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ซึ่งต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น และถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว (Temporary Visitor) เท่านั้น 
- ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อตั๋วนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- มีถิ่นฐานถาวรนอกประเทศญี่ปุ่น หรือพำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็น Resident 
- สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร 

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JR Rail Pass 

- สำเนาหนังสือเดินทาง 
- สำเนาวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ประเภทชั่วคราว (Temporary Visitor) 
*ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นมิต้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น 

ขั้นตอนการแลกตั๋ว JR Pass 
เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับตั๋วจากผู้ให้บริการขายแล้ว จะเป็นในรูปแบบของตั๋ว Exchange Order เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะไปแลกเป็นบัตร JR Pass จริงที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวิธีการแลกนั้นจะต้องนำพาสปอร์ตพร้อมกับใบ Exchange Order ไปยื่นให้กับเจ้าพนักงานสถานี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 สถานที่ๆสามารถเปลี่ยนเป็น JR Pass ได้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตจาก เครื่องหมาย "หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)" ที่มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือของเจอาร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น 
ขั้นตอนที่ 2 พนักงานจะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เราเลือกวันที่ต้องการใช้บัตรวันแรก ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ถือบัตรจะต้องระบุวันที่เริ่มใช้บัตร โดยไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับบัตร JR Pass จะเป็นวันใดก็ได้ 
ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดของบัตร JR Pass ที่ได้จะถูกระบุด้วย วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุดการใช้ ชื่อผู้ถือบัตร สัญชาติของผู้ถือบัตร หมายเลขพาสปอร์ต ราคาของบัตร วันที่ออกบัตร และผู้ออกบัตร หรือเจ้าหน้าที่สถานี 

ขั้นตอนการจองที่นั่ง และขั้นตอนการใช้บัตร 

- หลังจากที่ได้รับบัตร JR Pass มาแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถให้เจ้าหน้าที่สถานีทำการจองที่นั่งสำหรับรถไฟด่วนพิเศษบางขบวน หรือ Shinkansen ได้ โดยที่เราจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องการ รวมไปถึงต้นทางและปลายทางมาก่อน พนักงานจะเลือกที่นั่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับท่าน เช่น หากท่านมา 2 คน ก็จะเลือกที่นั่งริมหน้าต่างที่เป็นแบบฝั่ง 2 ที่นั่งให้ 
- บัตรนี้ไม่สามารถจองหรือขึ้นรถไฟชินคันเซ็น NOZOMI, MIZUHO ได้ นอกเหนือจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้หมดทุุกขบวน เช่น รถไฟชินคันเซ็นสาย HIKARI, SAKURA, KODAMA, TSUBAME, HAYABUSA, TSUBASA เป็นต้น 
- ส่วนนักท่องเที่ยวที่ถือบัตรประเภท Green's Card จะมีรองรับไว้สำหรับบางขบวนของ HIKARI, KODAMA เท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถจองที่นั่งจากพนักงานสถานีได้เช่นกัน 
- นักท่องเที่ยวเพียงแค่แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่สถานีก็สามารถใช้เดินทางไปกับรถไฟหรือรถบัสในเครือของ JR ตามที่ระบุไว้ ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น 
ข้อควรระวัง 
- การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของบริษัท ไปแลกเป็นตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ Trainee, Entertainer หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก Temporary Visitor ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้ 

******************************************************************** 
สนใจสำรองที่นั่งหรือขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม 

ฝ่ายขาย บริษัท พรีเมี่ยม เวิลด์ ทัวร์ 
5/45 หมู่2 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทร. 02-560-1862 
HOTLINE: 096-226-6566 / 086-322-3966 / 095-463-6226 

Email: premiumworldtour@gmail.com 

Download โปรแกรมทัวร์ และโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ 
http://www.premiumworldtour.com/ 

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นท่องเที่ยวดีๆ 
https://www.facebook.com/premiumworldtour?fref=ts 

Line Application: 
premium.tour หรือ premium.ticket

8,335 บาท

ข้อมูลประกาศ

  • เลขที่ประกาศ : 10803684
  • หมวดหมู่ : ตั๋วและบัตร
  • ประเภทประกาศ : ขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • อัพเดทล่าสุด : 25 ส.ค. 2558 17:37 น.
  • ที่ตั้ง : ปทุมธานี
  • ผู้เข้าชม : 198 ครั้ง
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

สินค้าแนะนำ