ทัวร์ลาว ชมพระราชวังเก่าเมืองเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม หลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม บ้านช่างไห วังเวียง เวียงจันทร์

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

รายละเอียดประกาศ : ทัวร์ลาว ชมพระราชวังเก่าเมืองเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม หลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม บ้านช่างไห วังเวียง เวียงจันทร์


กรุงเทพฯ-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-ฮอยอัน 6 วัน 
รหัสสินค้า : L062 
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : โดยรถโค้ชปรับอากาศ
กำหนดการเดินทาง : 29 ก.ค. – 3 ส.ค. 58 / 11 – 16 ส.ค. 58 / 18 – 23 ก.ย. 58
ราคาเริ่มต้น: 7,999 บาท

เยือนเวียดนามกลาง มรดกโลกทางวัฒนธรรม เว้ – ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังเก่าเมืองเว้ อดีตเมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ล่องเรือแม่น้ำหอม เลาะเลียบชายทะเลดานัง ชิมเมนูกุ้งล็อบสเตอร์ เที่ยวฮอยอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ
===================================================
สบายดีหลวงพระบาง_กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน (QV)
รหัสสินค้า : L05-062 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Lao Airline 
กำหนดการเดินทาง : เมษายน-กรกฎาคม 58
ราคาเริ่มต้น: 11,900 บาท

ทัวร์ลาว สนามบินดอนเมือง-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-กาสี-พูคูน-กิ่วกะจำเชียงเงิน-หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง- บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์พลาซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หนองคาย-อุดรธานี
============================================
ทัวร์ลาว_เสน่ห์เมืองมรดกโลกลาวเหนือ- หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน 
รหัสสินค้า : L064 
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน เดินทาง: โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
กำหนดการเดินทาง : 17-22 มิย. 58
ราคาเริ่มต้น: 10,900 บาท

ทัวร์ลาว เสน่ห์เมืองมรดกโลกลาวเหนือ- หลวงพระบาง กรุงเทพฯ หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ประตูชัย พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห ตลาดมืด น้ำตกตาดกวงสี
**********************************************
กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน 
รหัสสินค้า : L07-037 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ลาวแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง : 12-14 มิ.ย. 58,26-28 มิ.ย.58 ,10-12 ก.ค. 58, 24-26 ก.ค. 58 
ราคาเริ่มต้น: 12,900 บาท

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี - ตลาดมืด-ตักบาตร – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – บ้านผานม – ว้งเวียง – เวียงจันทน์ 
*************************************************
กรุงเทพฯ-อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-อุดรธานี-กรุงเทพฯ 4 วัน (DD) 
รหัสสินค้า : L08-062 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : นกแอร์ 
กำหนดการเดินทาง : พฤษาคม-ธันวาคม 58
ราคาเริ่มต้น: 15,900 บาท
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ชม วัดเชียงทอง ลงเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวงชี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขต หลวงพระบาง ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง สักการะ พระธาตุพูสี ชม วัดวิชุนราช ชม หอพระแก้ว สักการะ วัดพระธาตุหลวง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
***************************************************
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (TG) 
รหัสสินค้า : L11-010 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : สายการบินไทย 
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม– มิถุนายน 2558
ราคาเริ่มต้น: 15,900 บาท 

ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง และชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านการกลั่นสุราพื้นบ้านที่ บ้านช่างไหชมประตูประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ประตูชัย นมัสการ วัดพระธาตุหลวง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าหลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน
************************************************
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน การบินไทย 
รหัสสินค้า : L012 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : การบินไทย
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
ราคาเริ่มต้น: 15,900 บาท

สุดคุ้ม... ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง และชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านการกลั่นสุราพื้นบ้านที่ บ้านช่างไห ชมประตูประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ประตูชัย นมัสการ วัดพระธาตุหลวง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าหลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักหลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน
******************************************** 
สนใจสำรองที่นั่งหรือขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม 

ฝ่ายขาย บริษัท พรีเมี่ยม เวิลด์ ทัวร์ 
5/45 หมู่2 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทร. 02-560-1862 
HOTLINE: 096-226-6566 / 086-322-3966 / 095-463-6226 

Email: premiumworldtour@gmail.com 

Download โปรแกรมทัวร์ และโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ 
http://www.premiumworldtour.com/category-ทัวร์ลาว-19408-1.html

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นท่องเที่ยวดีๆ 
https://www.facebook.com/premiumworldtour?fref=ts 

Line Application: 
premium.tour หรือ premium.ticket

7,999 บาท

ข้อมูลประกาศ

  • เลขที่ประกาศ : 10803674
  • หมวดหมู่ : ท่องเที่ยว
  • ประเภทประกาศ : ขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • อัพเดทล่าสุด : 17 มิ.ย. 2558 10:20 น.
  • ที่ตั้ง : ปทุมธานี
  • ผู้เข้าชม : 96 ครั้ง
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

สินค้าแนะนำ