ชมพระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระไจ๊ปุ่น พระหินอ่อน ช้างเผือก พระเขี้ยวแก้ว พระนอน

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

รายละเอียดประกาศ : ชมพระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระไจ๊ปุ่น พระหินอ่อน ช้างเผือก พระเขี้ยวแก้ว พระนอน


ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 
รหัสสินค้า : MM01-034 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : นกแอร์
กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ - สิงหาคม 2558
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม ชมพระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระไจ๊ปุ่น พระหินอ่อน ช้างเผือก พระเขี้ยวแก้ว พระนอน ชเวตาเลียง โบตาทาวน์ พระตาหวาน ***รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน***
**********************************************
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2คืน 
รหัสสินค้า : MM04-012 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : แอร์เอเชีย
กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ - 26 กันยายน 2558
ราคาเริ่มต้น: 12,900 บาท

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต พักดี 5 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน 
*************************************************
ทัวร์พม่า_ ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 
รหัสสินค้า : MM11-002 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Air Asia
กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ -ธันวาคม 2558
ราคาเริ่มต้น: 13,888 บาท
ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม ชมพระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระไจ๊ปุ่น พระหินอ่อน ช้างเผือก พระเขี้ยวแก้ว พระนอน ชเวตาเลียง โบตาทาวน์ พระตาหวาน ***รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน***สักการะพระธาตุอินทร์แขวน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี) นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊กพิเศษราคารวมรถขึ้นพระธาตุอินแขวน
******************************************
ทัวร์พม่า พุกาม-มัณฑะเลย์ อมระปุระ พุกาม 4 วัน 3 คืน 
รหัสสินค้า : MM08-034 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : แอร์เอเชีย 
กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ - 24 กันยายน 2558
ราคาเริ่มต้น: 18,900 บาท

ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม สัมผัสเมืองเก่า มัณฑะเลย์ ชมทุ่งเจดีย์สี่พันองค์ แห่งเมืองพุกาม ถือเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เที่ยวชม สะพานไม้สักอูแบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้าย สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมพระอาทิตย์อัสดง พร้อมชมทุ่งเจดีย์สี่พันองค์ แห่งเมืองพุกาม เจดีย์ชเวชันดอ
************************************************
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ มิงกุน-มัณฑเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน 
รหัสสินค้า : MM06-034 
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ 
กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ - 28 ตุลาคม 2558
ราคาเริ่มต้น: 29,900 บาท

ขอ เสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนอารยธรรมเก่าแก่ และ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ชมพระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียง โบตาทาวน์ พระตาหวาน ตลาดตองอู เจดีย์ชเวชิกอง วัดกอบยางกี สะพานไม้อูเป็ง พระราชวังมัณฑเลย์ วิหารชเวนันดอร์ -เจดีย์มิงกุน และ ชมโชว์พื้นเมืองการเวก +โชว์หุ่นกระบอกพุกามสักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เมืองหงสาวดี สักการะ มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม ชม เจดีย์ มิงกุน ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งเรือชมความงาม แม่น้ำอิรวดีร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
************************************************
แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-อินเล พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน 
รหัสสินค้า : MM09-034 
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : นกแอร์
กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2558
ราคาเริ่มต้น: 35,900 บาท

เสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนอารยธรรมเก่าแก่ และ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ชมพระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียง โบตาทาวน์ พระตาหวาน ตลาดตองอู เจดีย์ชเวชิกอง วัดกอบยางกี สะพานไม้อูเป็ง พระราชวังมัณฑเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุสินาราม และ ชมโชว์พื้นเมืองการเวก +โชว์หุ่นกระบอก พุกาม
************************************************
สนใจสำรองที่นั่งหรือขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม 
ฝ่ายขาย บริษัท พรีเมี่ยม เวิลด์ ทัวร์ 
บริษัท พรีเมี่ยม เวิลด์ ทัวร์ 
5/45 หมู่2 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทร. 02-560-1862 
HOTLINE: 096-226-6566 / 086-322-3966 / 095-463-6226 

Email: premiumworldtour@gmail.com 

Download โปรแกรมทัวร์ และโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ 
http://www.premiumworldtour.com/ 

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นท่องเที่ยวดีๆ 
https://www.facebook.com/premiumworldtour?fref=ts 

Line Application: 
premium.tour or premium.ticket

12,900 บาท

ข้อมูลประกาศ

  • เลขที่ประกาศ : 10803661
  • หมวดหมู่ : ท่องเที่ยว
  • ประเภทประกาศ : ขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • อัพเดทล่าสุด : 17 มิ.ย. 2558 10:19 น.
  • ที่ตั้ง : ปทุมธานี
  • ผู้เข้าชม : 96 ครั้ง
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

สินค้าแนะนำ