เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR6000 โอเวอร์ฮอลพร้อมใช้

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR6000 โอเวอร์ฮอลพร้อมใช้


 เครื่องถ่ายเอกสาร CANON iR6000   คุณสมบัติทั่วไป   เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ มีรายละเอียดในการสำเนา 1200X600 DPI แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น มีหน่วยความจำจำนวน 192 MB และ Hard disk IDE 5.1 GB ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 5 นาที หรือน้อยกว่า สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที (A4) ระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสาร มีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 5 ลำดับ มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้สุงสุด 999 ชุด สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400% มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400% มีถาดบรรจุกระดาษ 4 ถาด บรรจุได้ถาดละ 1,500 แผ่น ถาดกระดาษอีก 2 ถาด บรรจุได้ถาดละ 550 แผ่น และช่องป้อนมือ 50 แผ่น สามารถบรรจุกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 ถึง A3 สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ตู้บรรจุกระดาษ (Paper Desk-L1) บรรจุได้สูงสุด 3,500 แผ่น มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select) สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน สามารถถ่ายเอกสารด้วย กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา (Label), กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, และแผ่นใส (Transparency) และ ซองจดหมาย (อุปกรณ์เสริม (Envelope Feeder Attachment-B1) หน้าจอ Touching Screen แสดงข้อความและรูปภาพแจ้งเหตุขัดข้องบนหน้าจอ พร้อมบอกวิธีการแก้ไข มีระบบถ่ายเอกสารแยกชุดได้ 999 ชุด และอุปกรณ์จัดชุด และเข้าเล่ม สามารถเย็บลวดเดี่ยว เย็บลวดคู่ เย็บสันกลาง และเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้มได้ สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD ได้ 300 รหัส และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้ เงื่อนไขการรับประกัน ประกัน 6 เดือน หรือ 100,000 แผ่น ประกันทุกอาการ ยกเว้น Drum Unit   ราคาพิเศษ : 75,000.00 บาท   บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด เลข ที่ 97/4 ถนนราษฏร์ยินดี   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110  เครื่องถ่ายเอกสาร CANON iR6000   คุณสมบัติทั่วไป   เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ มีรายละเอียดในการสำเนา 1200X600 DPI แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น มีหน่วยความจำจำนวน 192 MB และ Hard disk IDE 5.1 GB ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 5 นาที หรือน้อยกว่า สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที (A4) ระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสาร มีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 5 ลำดับ มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้สุงสุด 999 ชุด สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400% มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400% มีถาดบรรจุกระดาษ 4 ถาด บรรจุได้ถาดละ 1,500 แผ่น ถาดกระดาษอีก 2 ถาด บรรจุได้ถาดละ 550 แผ่น และช่องป้อนมือ 50 แผ่น สามารถบรรจุกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 ถึง A3 สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ตู้บรรจุกระดาษ (Paper Desk-L1) บรรจุได้สูงสุด 3,500 แผ่น มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select) สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน สามารถถ่ายเอกสารด้วย กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา (Label), กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, และแผ่นใส (Transparency) และ ซองจดหมาย (อุปกรณ์เสริม (Envelope Feeder Attachment-B1) หน้าจอ Touching Screen แสดงข้อความและรูปภาพแจ้งเหตุขัดข้องบนหน้าจอ พร้อมบอกวิธีการแก้ไข มีระบบถ่ายเอกสารแยกชุดได้ 999 ชุด และอุปกรณ์จัดชุด และเข้าเล่ม สามารถเย็บลวดเดี่ยว เย็บลวดคู่ เย็บสันกลาง และเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้มได้ สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD ได้ 300 รหัส และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้ เงื่อนไขการรับประกัน ประกัน 6 เดือน หรือ 100,000 แผ่น ประกันทุกอาการ ยกเว้น Drum Unit   ราคาพิเศษ : 75,000.00 บาท   บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด เลข ที่ 97/4 ถนนราษฏร์ยินดี   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110  เครื่องถ่ายเอกสาร CANON iR6000   คุณสมบัติทั่วไป   เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ มีรายละเอียดในการสำเนา 1200X600 DPI แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น มีหน่วยความจำจำนวน 192 MB และ Hard disk IDE 5.1 GB ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 5 นาที หรือน้อยกว่า สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที (A4) ระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสาร มีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 5 ลำดับ มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้สุงสุด 999 ชุด สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400% มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400% มีถาดบรรจุกระดาษ 4 ถาด บรรจุได้ถาดละ 1,500 แผ่น ถาดกระดาษอีก 2 ถาด บรรจุได้ถาดละ 550 แผ่น และช่องป้อนมือ 50 แผ่น สามารถบรรจุกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 ถึง A3 สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ตู้บรรจุกระดาษ (Paper Desk-L1) บรรจุได้สูงสุด 3,500 แผ่น มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select) สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน สามารถถ่ายเอกสารด้วย กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา (Label), กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, และแผ่นใส (Transparency) และ ซองจดหมาย (อุปกรณ์เสริม (Envelope Feeder Attachment-B1) หน้าจอ Touching Screen แสดงข้อความและรูปภาพแจ้งเหตุขัดข้องบนหน้าจอ พร้อมบอกวิธีการแก้ไข มีระบบถ่ายเอกสารแยกชุดได้ 999 ชุด และอุปกรณ์จัดชุด และเข้าเล่ม สามารถเย็บลวดเดี่ยว เย็บลวดคู่ เย็บสันกลาง และเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้มได้ สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD ได้ 300 รหัส และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้ เงื่อนไขการรับประกัน ประกัน 6 เดือน หรือ 100,000 แผ่น ประกันทุกอาการ ยกเว้น Drum Unit   ราคาพิเศษ : 75,000.00 บาท   บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด เลข ที่ 97/4 ถนนราษฏร์ยินดี   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110  เครื่องถ่ายเอกสาร CANON iR6000   คุณสมบัติทั่วไป   เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ มีรายละเอียดในการสำเนา 1200X600 DPI แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น มีหน่วยความจำจำนวน 192 MB และ Hard disk IDE 5.1 GB ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 5 นาที หรือน้อยกว่า สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที (A4) ระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสาร มีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 5 ลำดับ มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้สุงสุด 999 ชุด สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400% มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400% มีถาดบรรจุกระดาษ 4 ถาด บรรจุได้ถาดละ 1,500 แผ่น ถาดกระดาษอีก 2 ถาด บรรจุได้ถาดละ 550 แผ่น และช่องป้อนมือ 50 แผ่น สามารถบรรจุกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 ถึง A3 สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ตู้บรรจุกระดาษ (Paper Desk-L1) บรรจุได้สูงสุด 3,500 แผ่น มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select) สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน สามารถถ่ายเอกสารด้วย กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา (Label), กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, และแผ่นใส (Transparency) และ ซองจดหมาย (อุปกรณ์เสริม (Envelope Feeder Attachment-B1) หน้าจอ Touching Screen แสดงข้อความและรูปภาพแจ้งเหตุขัดข้องบนหน้าจอ พร้อมบอกวิธีการแก้ไข มีระบบถ่ายเอกสารแยกชุดได้ 999 ชุด และอุปกรณ์จัดชุด และเข้าเล่ม สามารถเย็บลวดเดี่ยว เย็บลวดคู่ เย็บสันกลาง และเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้มได้ สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD ได้ 300 รหัส และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้ เงื่อนไขการรับประกัน ประกัน 6 เดือน หรือ 100,000 แผ่น ประกันทุกอาการ ยกเว้น Drum Unit   ราคาพิเศษ : 75,000.00 บาท   บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด เลข ที่ 97/4 ถนนราษฏร์ยินดี   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110  เครื่องถ่ายเอกสาร CANON iR6000   คุณสมบัติทั่วไป   เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ มีรายละเอียดในการสำเนา 1200X600 DPI แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น มีหน่วยความจำจำนวน 192 MB และ Hard disk IDE 5.1 GB ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 5 นาที หรือน้อยกว่า สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที (A4) ระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสาร มีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 5 ลำดับ มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้สุงสุด 999 ชุด สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400% มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400% มีถาดบรรจุกระดาษ 4 ถาด บรรจุได้ถาดละ 1,500 แผ่น ถาดกระดาษอีก 2 ถาด บรรจุได้ถาดละ 550 แผ่น และช่องป้อนมือ 50 แผ่น สามารถบรรจุกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 ถึง A3 สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ตู้บรรจุกระดาษ (Paper Desk-L1) บรรจุได้สูงสุด 3,500 แผ่น มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select) สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน สามารถถ่ายเอกสารด้วย กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา (Label), กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, และแผ่นใส (Transparency) และ ซองจดหมาย (อุปกรณ์เสริม (Envelope Feeder Attachment-B1) หน้าจอ Touching Screen แสดงข้อความและรูปภาพแจ้งเหตุขัดข้องบนหน้าจอ พร้อมบอกวิธีการแก้ไข มีระบบถ่ายเอกสารแยกชุดได้ 999 ชุด และอุปกรณ์จัดชุด และเข้าเล่ม สามารถเย็บลวดเดี่ยว เย็บลวดคู่ เย็บสันกลาง และเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้มได้ สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD ได้ 300 รหัส และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้ เงื่อนไขการรับประกัน ประกัน 6 เดือน หรือ 100,000 แผ่น ประกันทุกอาการ ยกเว้น Drum Unit   ราคาพิเศษ : 75,000.00 บาท   บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด เลข ที่ 97/4 ถนนราษฏร์ยินดี   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110  เครื่องถ่ายเอกสาร CANON iR6000   คุณสมบัติทั่วไป   เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ มีรายละเอียดในการสำเนา 1200X600 DPI แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น มีหน่วยความจำจำนวน 192 MB และ Hard disk IDE 5.1 GB ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 5 นาที หรือน้อยกว่า สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที (A4) ระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสาร มีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 5 ลำดับ มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้สุงสุด 999 ชุด สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400% มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400% มีถาดบรรจุกระดาษ 4 ถาด บรรจุได้ถาดละ 1,500 แผ่น ถาดกระดาษอีก 2 ถาด บรรจุได้ถาดละ 550 แผ่น และช่องป้อนมือ 50 แผ่น สามารถบรรจุกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 ถึง A3 สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ตู้บรรจุกระดาษ (Paper Desk-L1) บรรจุได้สูงสุด 3,500 แผ่น มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select) สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน สามารถถ่ายเอกสารด้วย กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา (Label), กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, และแผ่นใส (Transparency) และ ซองจดหมาย (อุปกรณ์เสริม (Envelope Feeder Attachment-B1) หน้าจอ Touching Screen แสดงข้อความและรูปภาพแจ้งเหตุขัดข้องบนหน้าจอ พร้อมบอกวิธีการแก้ไข มีระบบถ่ายเอกสารแยกชุดได้ 999 ชุด และอุปกรณ์จัดชุด และเข้าเล่ม สามารถเย็บลวดเดี่ยว เย็บลวดคู่ เย็บสันกลาง และเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้มได้ สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD ได้ 300 รหัส และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้ เงื่อนไขการรับประกัน ประกัน 6 เดือน หรือ 100,000 แผ่น ประกันทุกอาการ ยกเว้น Drum Unit   ราคาพิเศษ : 75,000.00 บาท ติดต่อสั่งซื้อ คุณชัยชนะ โทร.083-5113556  ต้องการให้เสนอราคา email:masterink1@hotmail.com    บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด  เลข ที่ 97/4 ถนนราษฏร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 074-356385 แฟกซ์ 074-234658  Email: masterink1@hotmail.com  โทรศัพท์ภายใน โทร. 074-356385 (AUTO)  กด 11 ฝ่ายบัญชี-การเงิน  กด 12 ฝ่ายขาย/สมัครตัวแทนจำหน่าย  กด 13 แผนกช่าง(ฝ่ายบริการลูกค้า)    http://www.masterinktank.com/index.php    www.masterinktank.com  https://www.facebook.com/masterinktank  http://www.facebook.com/masterink007 ติดต่อสั่งซื้อ คุณชัยชนะ โทร.083-5113556  ต้องการให้เสนอราคา email:masterink1@hotmail.com    บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด  เลข ที่ 97/4 ถนนราษฏร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 074-356385 แฟกซ์ 074-234658  Email: masterink1@hotmail.com  โทรศัพท์ภายใน โทร. 074-356385 (AUTO)  กด 11 ฝ่ายบัญชี-การเงิน  กด 12 ฝ่ายขาย/สมัครตัวแทนจำหน่าย  กด 13 แผนกช่าง(ฝ่ายบริการลูกค้า)    http://www.masterinktank.com/index.php    www.masterinktank.com  https://www.facebook.com/masterinktank  http://www.facebook.com/masterink007 ติดต่อสั่งซื้อ คุณชัยชนะ โทร.083-5113556  ต้องการให้เสนอราคา email:masterink1@hotmail.com    บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด  เลข ที่ 97/4 ถนนราษฏร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 074-356385 แฟกซ์ 074-234658  Email: masterink1@hotmail.com  โทรศัพท์ภายใน โทร. 074-356385 (AUTO)  กด 11 ฝ่ายบัญชี-การเงิน  กด 12 ฝ่ายขาย/สมัครตัวแทนจำหน่าย  กด 13 แผนกช่าง(ฝ่ายบริการลูกค้า)    http://www.masterinktank.com/index.php    www.masterinktank.com  https://www.facebook.com/masterinktank  http://www.facebook.com/masterink007
75,000 บาท

ข้อมูลประกาศ

  • เลขที่ประกาศ : 10527337
  • หมวดหมู่ : Canon
  • ประเภทประกาศ : ขาย
  • สภาพสินค้า : มือสอง
  • อัพเดทล่าสุด : 22 ก.ย. 2557 14:35 น.
  • ที่ตั้ง : สงขลา
  • ผู้เข้าชม : 83 ครั้ง
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

สินค้าแนะนำ